svätenička hrnčiarska anjel

svätenička hrnčiarska anjel
Kód výrobku:
0410131364
Základný tvar točený na hrnčiarskom kruhu, detaily domodelované, lepené šlikrom, zdobené farebnými hlinkami a rytím, bezfarebná transparentná glazúra.
Rozmer:
v. 16 š. 9x5 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Dunajská Streda
Tematika:
novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií, remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
súčasný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo