Svätá Veronika

Svätá Veronika
žena, ktorá podala šatku Pánu Ježišovi, keď niesol svoj kríž na Golgotu.

 Na šatke zostala odtlačená podoba Kristovej tváre. O Veronike nie je nič známe, nie je zapísaná ani v Rímskom martyrológiu, ale má svoj sviatok a jej čin má pevné miesto na krížovej ceste i v zobrazovaní ako cirkevného maliarstva tak v ľudovom maliarstve na skle.

Jej šatka sa v roku 1297 na príkaz pápeža Bonifáca VIII. dostala do chrámu sv. Petra v Ríme, kde sa uchováva doteraz.  

Atribútom Veroniky je šatka s podobou Kristovej tváre s  tŕňovou korunou.

Z latinského . vera icon "pravý obraz" (verus "pravý, skutočný" + íkon z gréckeho eikón "obraz") dovoľuje usudzovať, že s vzhľadom na legendistický charakter samotnej Veroniky má meno Veronika svoj pôvod v tomto spojení

Materiál:
Remeselná skupina: