Svätá Dorota

Svätá Dorota
svätica z Kapadócie v dnešnom Turecku.

Žila na konci 3. a zač. 4. stor., pre kresť. vieru bola prenasledovaná, mučená ohňom a na škripci a nakoniec sťatá.

Legenda o sv. Dorote glorifikuje stálosť vo viere a v názore napriek najukrutnejšiemu prenasledovaniu. Dorote, dcére vysokého rímskeho hodnostára vyhnaného pre kresťanský svetonázor do Kapadócie, sa núka manželstvo a šťastie za cenu, že sa zriekne kresťanstva. Napriek mučeniu si svoju vieru zachová. Spolu s inými stredovekými legendami sa legenda o svätej Dorote šírila od 14. stor. odpismi lat. predlohy a náboženkými tlačami. V nemeckých krajinách sa od stredoveku hrali hry o svätej Dorote, v Čechách boli obľúbené v období baroka.

Slovenská hra o sv. Dorote, chodenie s Dorotkou je zaznamenané od pol. 17. stor.

Sviatkom sv.Doroty je 6. február.

Jej atribútmi sú ruže v rukách alebo vo vlasoch, alebo košík s tromi ružami a tromi jablkami, ktorý  drží anjel. Niekedy je zobrazená so sviecou a ovocím, ktoré prináša Bohorodičke alebo Ježiškovi. Bola patrónkou záhradníkov.

Významnou pamiatkou obľúbenosti legendy o svätej Dorote je nástenná maľba na severnej stene  kostola svätého Jakuba v Levoči, ktorú tvorí 20 obrazov v časovej postupnosti deja života sv.Doroty.  Maľba  vznikla okolo roku 1420. Obrazy tvoria najrozsiahlejší cyklus tejto legendy v strednej Európe. Sú zoradené v dvoch radoch nad sebou. Vrchný rad sa číta sprava doľava, spodný opačne. Význam obrazov: 1. Dorotin otec Dorus odmieta prijať pohanstvo, za čo ho cisár posiela ako vyhnanca do Kapadócie. 2. Dorus s manželkou Theou a dcérami Kristínou a Kalixtou opúšťajú Rím. 3. Narodenie Doroty. 4. Krst Doroty. 5. Miestodržiteľ Kapadócie Fabrícius sa uchádza o ruku Doroty s podmienkou, že sa stane pohankou. Ona odmieta. 6. Dorotu mučia v kotle s vriacim olejom. 7. Na deväť dní je uväznená. 8. Fabrícius ju opäť prehovára. 9. Mučenie Doroty bičovaním a pálením. 10. Dorota prosí Krista o znamenie. 11. Pri prehováraní Doroty Fabríciom, aby sa klaňala modle na stĺpe, modlu zhadzujú anjeli. 12. Fabrícius prehovára obe Dorotine sestry. 13. Dorota obracia svoje sestry vo väzení späť na kresťanskú vieru. 14. Bičovanie Doroty. 15. Upálenie Dorotiných sestier. 16. Kat vyvádza Dorotu z väzenia. 17. Posledné prehováranie Doroty Fabríciom. 18. Sťatie sv. Doroty. Kristus v podobe dieťaťa jej prináša v košíčku ruže a jablká z rajskej záhrady. 19. Dieťa prináša ruže a jablká pisárovi miestodržiteľa Teofilovi, ktorý sa Dorote pred smrťou vysmieval a žiadal ju, aby mu poslala plody z rajskej záhrady. 20. Anjeli ukladajú mŕtve telo Doroty do hrobu.

 

Materiál:
Remeselná skupina: