Svätá Apolónia

Svätá Apolónia
svätica z egyptskej Alexandrie

Narodila sa koncom 2. alebo začiatkom 3. storočia. Stala sa obeťou protikresťanského pogromu za cisára Filipa Araba (244-249).
Nešlo vtedy o prenasledovanie nariadené cisárom alebo jeho úradníkmi, ale o výbuch davu rozbúreného popudzovaním zlomyseľného pohanského veštca. Rozoštvaní pohania, ktorí boli vo väčšine, prepadali kresťanských spoluobčanov; mnohých pozabíjali, ulúpili ich cennosti a menej cenné veci pálili.
Osobitne sa vŕhili na Bohu zasvätenej panne Apolónii. Bili ju po tvári, že jej vybili zuby. Potom ju privliekli k ohňu a vyhrážali sa jej, že ju upália za živa, ak nezaprie kresťanskú vieru. Apolónia  poprosila, aby jej dali chvíľu čas. 
Jej mučitelia  ju pustili a čakali, ako sa rozhodne. Nemuseli čakať dlho. Len čo sa Apolónia cítila byť voľná, sama skočila do ohňa.
Jej čin ohromil tak pohanov ako aj veriacich, keď sa o tom dozvedeli. Nik nepokladal jej voľbu bolestnej smrti za prejav zúfalstva, ale za rozhodnutie radšej zomrieť ako zotrvávať v nebezpečenstve hriechu.
Úcta sv. Apolónie sa rýchlo rozšírila na kresťanskom Východe, ale čoskoro prenikla aj na Západ.

Svätá Apolónia je patrónku zubárov a ochrankyňu proti bolestiam zubov a ústnym chorobám.

Materiál: