Svätá Anna

Svätá Anna

matka Panny Márie 

rodičia Panny Márie nazývali Joachim a Anna. Sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom Protoevanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Joachim a Anna nemohli mať deti. Až keď boli vo vyššom veku, Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam (slovensky Bohu milá). Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme.
Meno Joachim znamená Príprava na Pána. Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. Aj keď Presné správy o nich nemáme tešia sa veľkej úcte medzi veriacimi kresťanmi, nielen na Slovensku, ale po celom svete. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich.
Obľúbené zobrazenia - Sv. Anna učiteľka - svätá Anna učí čítať P .Máriu, ktorá je ešte dieťa. Je zobrazovaný opretá o nohu svätej Anny, ktorá v lone drží knihu.
atribútom je kniha a dieťa- Mária
Okrem zobrazenie Sv.Anna učiteľka je obľúbené aj zobrazenie Sv.Anna samotretia , kde  drží v náručí dve malé deti - dcéru Máriu a jej budúceho syna Ježiša.

Materiál:
Remeselná skupina: