svadobná zástava

svadobná zástava
– znakový predmet svadobného sprievodu alebo celej svadby. 

Svadobná zástava mala rôzny tvar. Ako obdĺžnikový kus látky, prípadne šatky pripevnený na žrď sa na západnom Slovensku nazýva fána, praporec, na Spiši kopija (čo môže súvisieť s existenciou Stolice 10 spišských kopijníkov – samosprávneho celku niektorých obcí Spišskej stolice fungujúceho do roku 1802).

Iným typom svadobnej zástavy bola žrď, na ktorej bolo upevnených 2 – 20 šatiek, najčastejšie červených. Ďalšou výzdobou boli stužky, kvety, zeleň, veniec, jablko. Zriedkavo (na východnom Slovensku) mala aj iné formy – vidly s chlebom a priadzou, praslica so šatkou, hrable alebo tyč so zásterou či s čepcom.

Svadobnú zástavu v predvečer svadby obradným spôsobom pripravovali družice a mladé ženy u mladuchy. V čele sprievodu ju niesol starejší alebo zástavník. Prítomná bola v kostole pri sobáši a za stolom pri svadobnej hostine (niekde bola vztýčená pred krčmou, kde sa konala svadba).

Pôvod svadobnej zástavy zrejme súvisel s označovaním určitého spoločenstva (účastníkov svadby), ale mohla sa vyvinúť aj z dávnej obyčaje zverejňovať panenstvo mladuchy vyvesením svadobnej košele alebo plachty. V súčasnosti je jej výskyt ojedinelý.

Materiál: