supie pero

supie pero
– pero z chvosta supa (zool. Gyps).
Chvostové perá tohto cudzokrajného dravého vtáka nosili na slávnostných vojenských čapiciach vysokí dôstojníci rakúskej cisárskej armády a panovníckeho rodu. Dokladá to obrázok z pastierskej palice Andreja Dorušáka z Richvaldu pri Bardejove.
Materiál: