sud

sud
-debnársky výrobok na zrenie a uskladnenie vína, transport vína, piva, konzerváciu kapusty, solených a kvasených rýb

typický a charakteristický výrobok debnára. Najlepšiu kvalitu mali sudy dubové, malé súdky sa vyrábali z agátu.

Sud sa skladá z dúžok a dvoch čiel-dien. Dná boli zapustené do drážok vyhĺbených do dúžok. Dúžky boli vyklenuté do "brucha" . Na najvyššom vyklenutí brucha  na najsilnejšej dúžke je otvor -zátkovica, štopeľ.Na jednom z dien na spodku čela suda je otvor do, ktorého sa zaráža pípa,t očka, čap.Veľké sudy maju aj otvor, ktorým sa dalo vliezť do suda - prielez, aby sa mohol sud zvnútra vyčistiť. V porovnaní so sudmi na pivo sú vínne sudy dlhšie a užšie.

Poznáme malé transportné sudy najviac do 7 hl. a pivničné sudy osadené napevno rôzneho objemu

Sudy na transport piva mali pravidelný tvar a objem najviac  2 hl- 200litrov -najmenšie 25 litrov -štvrť hektolitra.  

Sudy na dopravu rýb mali podlhovastý tvar .Názov lejta z nemeckého Leite - voznica- podľa suda na dopravu vody k požiarom.

Materiál:
Remeselná skupina: