stupa

stupa
(stupka) – nástroj alebo zariadenie na mechanické drvenie, tlačenie, ubíjanie.
Termín stupa, stupka je odvodený pravdepodobne od slova „stúpať“ (nohami), keďže podľa etnologických paralel možno predpokladať, že tĺk nahradil pôvodné drvenie, tlačenie nohami (používané pri príprave potravy, nápojov, pri ubíjaní vlnených textílií) alebo drvenie pomocou oblých riečnych kameňov.
Stupa sa skladá z kadlubu – valcovitej alebo kalichovitej nádoby vydlabanej z kmeňa stromu, niekedy spevnenej jednou alebo dvoma drevenými či kovovými obručami, a z dreveného alebo kovového jednostranného či dvojstranného tĺka, tvarom prispôsobeného dnu nádoby.
Najjednoduchším tĺkom bol drevený valec, neskôr kovová, na jednom konci rozšírená tyč.
Zdokonalenou formou bol kladivkovitý tĺk, ktorého efektívnosť sa zvýšila predĺžením ramena a jeho uspôsobením na stúpanie nohami (nožná stupa).
Použitím valca poháňaného vodným kolesom sa dala uviesť do pohybu celá sústava tĺkov-kladív (stupy na vodný pohon), čím sa zvýšila ich účinnosť.
Stupy sa používali na spracovávanie surovín na obživu, ako aj v textilnej, garbiarskej a papiernickej výrobe, v baníctve a hutníctve.
Účel použitia stúp podmieňovali ich špecifickosti:
a) stupa, stupka – drevený kadlub s dreveným alebo kovovým tĺkom, v ktorom sa zrno šúpalo na krúpy alebo drvilo na šrot, drvila sa soľ, cukor, mak, orechy, semená, koreniny a podobne. Termín stupa, stupka sa prelínal aj s označením mažiar;
b) stupa – zariadenie, v ktorom sa mechanicky, pomocou kladiva uvádzaného do pohybu nohami a dopadajúceho do priehlbiny v drevenom podklade, drvili byle textilných rastlín, semená na lisovanie oleja a podobne;
c) stupy – zariadenie s väčším počtom kladív, poháňané vodným kolesom a slúžiace na zhusťovanie, ubíjanie vlnených tkanín v drevenom žľabe (valcha), na drvenie býľ textilných rastlín (ľudovo nazývané pukáreň), na drevenie kôry na trieslo, rudy, surovín na výrobu pušného prachu atď. Tĺky týchto stúp vážili 50 – 270 kg a na pracovnej časti boli okované (mali tzv. papuče). Pri úprave rúd sa stupy používali do 30. rokov 20. storočia.
Fotogaléria:
Materiál: