studne

Studňa – vyhĺbená jama s prameňom vody, rôzne hlboká a stavebne upravená.
Studňa. Vnútorná konštrukcia šachty býva obyčajne vyložená z kamenných okruhliakov. Nadzemná časť býva otvorené alebo nadkrytá nízkou zrubovou ohradou ( niekedy i kamennou skružou ) s pultovou alebo sedlovou strechou. Z nehlbokých studní sa voda čerpala ručne alebo pomocou drevených hákov, z hlbokých studní s pomocou dreveného hriadeľa ( studňa rumpálova, na kľuku, koleso a pod. ). So stredne hlbokých studní sa čerpala pomocou vahadiel ( studňa vahadlová, na žeriav a pod. )
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, kameň
Tematika:
architektúra a bývanie