strunga

strunga
(strunka, stronga) – priestor na salaši, v ktorom sa doja ovce.

Tvorila ho zarovnaná (niekedy drevom vydláždená) plocha tesne pri košiari, ktorá sa pred dojením čistila od blata a hnoja. Aby sa ovce pri dojení nešmýkali, vykopali na nej jamky, v ktorých ovce stáli prednými nohami. V strunge mali pastieri miesta, kde pri dojení sedeli na klátikoch alebo stolčekoch. Ovce do strungy vchádzali z časti košiara nazývanej honelnica (alebo aj strunga), cez dielec košiara s otvormi nazývaný strungár (alebo aj strunga). Strunga bola zvyčajné krytá strieškou.

2. v období feudalizmu označenie celého salaša s dojnými ovcami.

Slovo strunga patrí k základným javom pastierskej kultúry v Karpatoch a v niektorých oblastiach Balkánskeho polostrova. Pôvod slova je východorománsky.