Štrompachova Maria - výrobky

obraz v drevenom ráme maľovaný technikou podmaľby na sklo
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
sklo