striebro

striebro
– ušľachtilý kov bielej farby, známy už od staroveku.

Striebro je chemický prvok (lat. argentum), značka Ag. Vyznačuje sa najlepšou elektrickou a tepelnou vodivosťou zo všetkých známych kovov. Slúži ako súčasť rôznych zliatin. Je vhodný na použitie v elektronickom priemysle, pri výrobe CD aj DVD nosičov a v šperkárstve. Jeho zlúčeniny sú potrebné pre fotografický priemysel.

V prírode sa striebro obyčajne vyskytuje v zlúčeninách, prípadne aj ako čistý kov. Skoro vždy je  prímesou v rýdzom prírodnom zlate.

Stiebro patrí medzi drahé kovy. Na suchom čistom vzduchu je neobmedzene stále, ale stačí aj veľmi nízke množstvo sírovodíka, aby začalo černieť, pretože na jeho povrchu vzniká vrstva sulfidu strieborného.

Materiál:
Popis spracovania:
Zdrojom pri priemyselnom získavaní striebra sú rudy olova, medi, niklu alebo zinku. Najviac používanou metódou na získavanie rýdzeho striebra je elektrolýza, z halogenidov sa však dá rýdze striebro získať aj pyrometalurgicky priamym tavením. Najväčšími svetovými producentmi striebra sú Mexiko, Kanada, Peru, Austrália a USA.