strieborníctvo

strieborníctvo
(striebrotepectvo) - remeselná špecializácia na spracovanie a výrobu predmetov zo striebra a z iných kovov, ktoré sa pokrývali vrstvou striebra (postriebrovali sa).
Strieborníci vyrábali šperky, kalichy a monštrancie, strieborné potreby na vykonávanie židovských náboženských obradov, ale aj servírovací riad, príbory, ktoré boli niekedy z čistého striebra, ale zväčša z postriebrenej ocele, rovnako ako nábytkové kovania, kde bola potrebná väčšia pevnosť materiálu.