stolárstvo

stolárstvo
– drevospracujúca remeselná špecializácia.

Stolári vyrábali najmä nábytok, ale i niektoré časti bytového zariadenia, ako sú rámy okien a dverí, okná, dvere, schody, zábradlia, drevené rímsy. Okrem mestských remeselníkov organizovaných v cechoch pracovali na dedinách aj stolári samoukovia, zväčša z príbuzných špecializácií, ako napríklad tesári a mlynárski majstri – sekerníci, ktorí ovládali okrem svojho odboru aj jemnejšie opracovanie dreva. Vyrábali nábytok prispôsobený dedinského vkusu v duchu neskorogotického a renesančného štýlu, používali točené prvky, intarziu, maľbu, rôznu povrchovú úpravu politúrou, mramorovaním, fládrovaním. Pre mešťanov a zemanov sa vyrábal nábytok zdobený rezbou a intarziou podľa barokového, rokokového a klasicistického štýlu. Rozvoj stolárstva v kapitalizme bol ovplyvnený stavebným ruchom a mechanizáciou pracovných činností v 90. rokoch 19. storočia.

Stolári remeselníci i samoukovia spracovávali dosky a fošne narezané na píle na výsledný produkt pílením, hobľovaním, dlabaním. Drevené časti spájali špeciálnymi spojmi a glejením. Niekedy robili aj povrchovú úpravu – politúru priamo na dreve alebo na dyhách, inokedy ju nechali špecialistom – maliarom natieračom. Osobitnú pozornosť venovali výzdobe truhlíc na výbavu nevesty, ale i nábytku – fogašom, rámom, laviciam, stolom do parádnej (prednej) izby.

Technika výroby:
batikovacia technika-drevo, brúsenie dreva, dierovanie, frézovanie, hladenie - zarovnávanie, hobľovanie, intarzia, lepenie, marketéria, patinovanie, prerezávanie, prerezávanie a skladanie, profilovanie, rezanie pílami, spájanie –preplátavaním, spájanie kolíkmi, spájanie lamelové, spájanie na čap a dlab, spájanie na čap a rozpor, šelaková politúra, voskovanie, vŕtanie, zvlakovanie
Nástroje:
dláto - stolárske, hoblica, ponk, hoblík košikársky, hoblík stolársky, kružidlo bodové, meter, rašpľa, rašpľa okrúhla, sekera, svorky, svěrky, ztužidla (CZ), vŕtačka elektrická, vŕtačka ručná, vrták, vrták do dreva - nebožiec