štedrák

štedrák
– vianočný koláč.

Koláč z piatich vrstiev kysnutého cesta natretých striedavo orechovou, makovou, lekvárovou a tvarohovou plnkou, navrchu prípadne s mriežkovou výzdobou. Pripravoval sa k štedrovečernej večeri (odtiaľ názov). Vyvinul sa z vianočného obradového chleba (ekvivalentu východoslovenského kračuna). Magickými úkonmi a praktikami pri jeho príprave a počas štedrovečernej večere, ako aj rozmanitosťou plnky s jej symbolmi vyjadroval želanie zabezpečiť hojnosť, plodnosť a tým aj dobrú úrodu v nastávajúcom roku.

V niektorých oblastiach sa štedrákom nazýval aj iný vianočný koláč, do ktorého sa však vždy pridávali rôznorodé prísady (lieskovce, sušené slivky, jablká a pod.), alebo drobné pečivo, ktorým sa obdarovávali koledníci. Zmenou významu štedrovečernej večere štedrák stratil pôvodnú prosperitnú funkciu.

V súčasnosti sa pripravuje ojedinele, nahrádzajú ho tradičné makovníky a orechovníky a čoraz viac uplatňovaná široká škála cukrárenských výrobkov.

2. názov prúta, ktorý prinášali v predvianočnom a vo vianočnom období pastieri pri obchôdzke do jednotlivých domov. Na jar sa štedrákom vyháňal dobytok na pašu, respektíve sa tento prút zapichoval do polí.

Materiál: