šperkárstvo

šperkárstvo
– odvetvie zlatníctva.

Patrí k najstarším umeleckým remeslám. Vzhľadom na používané suroviny, náročné techniky spracúvania i stvárňovania zaujímalo na Slovensku popredné miesto v rámci umeleckoremeselnej tvorby minulých storočí. Od polovice 19. storočia výrazne zasahuje do kultúry ľudových vrstiev. V ľudovom prostredí boli najrozšírenejšie strieborné, niekedy i pozlátené liate, tepané, ale najmä filigránové práce profesionálnych remeselníkov. Strieborné šperky pochádzajúce z rôznych remeselných stredísk, často už vo formách upravených podľa vkusu a dopytu spotrebiteľov, stali sa v poslednej tretine 19. storočia typickým účelovým alebo ozdobným prvkom ľudového odevu vo viacerých oblastiach južného, západného a čiastočne i stredného Slovenska. Zruční jednotlivci sa venovali výrobe rôznych puklíc, spôn, praciek, retiazok z menej hodnotných, no ľahko opracovateľných kovov, ako je napríklad meď, cín, olovo a ich zliatiny, ale aj z dreva, rohoviny, kosti v kombinácii s kovmi. Aj táto činnosť si vyžadovala sumu technických a technologických vedomostí a technického vybavenia diele.