soľničky

Soľnička -nádoba na soľ. Stolovacie ( malé ), zásobné ( závesné ) väčšie s obsahom cca 0,5 - 1 kg soli a prenosné.
Solničky stolovacie boli určené pre bežnú potrebu v priebehu stolovania. Zhotovali sa z najrozmanitejších materiálov.V ľudovom prostredí najčastejšie z dreva ( dlabané, sústružené, z drevených dúžok a tď. ), neskoršie sa začínajú objavovať keramické, sklenené, kovové a z rohoviny.Boli rôznych tvarov - valcovité, miskovité, súdkovité, kalichovité, alebo rôznych kombinovaných tvarov. Soľničky zásobné boli väčšie ( obsah cca 0,5 až 1 kg soli ) a podľa stredovekého spôsobu sa vešali na stenu. Zhotovovali sa najčastejšie z dreva (dlabaním, točovkovaním, z dýh alebo dosák ), neskoršie sa objavujú i keramické. Drevené soľničky bývali bohato zdovené vyrezávaným geometrickým dekórom so solárnymi motívmi. Špeciálne soľničky, zv.pušky sa vyrábali z dýh, najčastejšie valcovitého tvaru s vrchnákom. Nosili ich so sebou drevorubači a podobné nádoby sa používali aj na bryndzu.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, hlina, kov
Tematika:
architektúra a bývanie, strava a stolovanie