soľnička

soľnička
– nádoba na soľ.

Poznáme soľničky stolové a závesné z rôznych materiálov. Najčastejšie boli drevené, zriedkavejšie z rohoviny, neskôr keramické a sklenené. V ľudovom prostredí bývali väčšie, asi na 0,5 kg soli, drevené, dlabané, točovkované, zhotovené z dýh alebo dosák, bohato zdobené, zväčša vyrezávaným geometrickým dekorom s kruhovými motívmi. Na severnom Slovensku sa vyskytoval motív dvoch zoomorfných hláv.

Podľa stredovekého spôsobu sa soľnička vešala na stenu. Kládla sa aj na stôl. Špeciálne soľničky, tzv. pušky (valcovité drevené nádobky s vrchnákom) nosili so sebou drevorubači. Podobné nádoby sa používali aj na bryndzu.

V 20. storočí sa pod vplyvom mestskej  kultúry objavili malé stolové 1 – 2-dielne soľničky z dreva, ale aj z iných materiálov. V sklárňach vyrábali soľničky vtlačením hmoty do formy.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: