sojčie pierko

sojčie pierko
– časť krídlových pier sojky (zool. Garrulus).
Modrozeleno-biele lesklé perá na pozadí tmavších pier z krídla sojky nosili za klobúkom horári a poľovníci. Po druhej svetovej vojne ho začali nosiť aj lesní robotníci ako výraz príslušnosti k povolaniam vykonávaným v lese.
Materiál: