snežnice

snežnice
(krnie, lazidla, karpce) – pomôcka uľahčujúca pohyb na zasneženom teréne.
Známe sú snežnice z prútenej obruče s priemerom 30 – 35 cm, vypletané prúžkami kože, drôtom, prípadne doštičkami, alebo v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier snežnice z rovnobežných, tenkých latiek pripomínajúcich lyže. Snežnice sa upevňovali na obuv. Pri práci ich využívali najmä lesníci, poľovníci a lesní robotníci.