smútok

smútok
(pokora) – tradíciou určené obdobie po smrti blízkeho človeka.

Navonok sa prejavoval ¶smútočným odevom, predpísaným správaním, zastavením práce v dome (nesmelo sa variť ani vykonávať určité domáce práce), bdením a modlením až do pohrebu a nezriedka ešte aj po ňom (napr. v Čičmanoch sa rodina modlila 9 dní od úmrtia).

Počas bdenia pri mŕtvom, ktorý podľa predstáv nesmel zostať sám, sa podávalo pohostenie, prítomní sa hrali v karty a podobne (¶hry pri mŕtvom).

Počas ročného smútku sa domáci nesmeli zúčastňovať na zábavách spojených s hudbou a tancom, v rodine sa nesmela konať svadba. V prípade, že sa vydávala sirota, ktorá práve skladala smútok, konal sa pred ohláškami cirkevný obrad zloženia smútku, ojedinele spojený s návštevou hrobu.

Rímskokatolícka cirkev nariaďovala spájať smútok s modlením sa za mŕtveho a s pôstom. Prejavom smútku bol aj ¶kar, dávanie peňazí na omšu, obdarúvanie žobrákov modliacich sa za uspokojenie duše mŕtveho.

Materiál: