Slovenská ľudová výšivka

Slovenská ľudová výšivka
Autor:
Chlupová Anna
Rok vydania:
1985
Vydavateľ:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava
Materiály:

ULUV.sk  >  Virtuálna galéria > Literatúra > Slovenská ľudová výšivka