slonovina

slonovina
(slonová kosť) – mimoriadne cenný materiál získavaný z klov slonov (zool. Elephas).
Dováža sa z Indie a Afriky. Obyčajne má mierne žltkastú farbu, najcennejší je biely. Dnes je lov slonov na tieto účely zakázaný, na trh sa dostáva materiál z odstrelu nebezpečných kusov a zo zveri zahynutej v zoologických záhradách či v cirkusoch. Z archeologických nálezov poznáme aj výrobky robené z podobného materiálu – z klov mamutov.
Materiál: