slamienka na chleba

slamenná nádoba miskovitého alebo pozdĺžného tvaru slúžiaca na formovanie chlebového cesta do bochníkov a jeho dokysnutie pred pečením.Druhotne sa používali na odkládanie ovocie, vajcej obilia a pod.
Zhotovovali sa z dlhej ražnej slamy vymlátenej cepami, špirálovou technikou Pramene slámy bývajú navzájom prevjazané štiepanými prútenými lubkami. Podľa tvaru stien sa delia na slamienky: miskovité alebo košíkovité ovalného tvaru.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie