slamený stromček

slamený stromček
(kvočka, pavúk, muší raj, koľanda, odvisačka, carstvo, majik) – obradový vianočný, niekde aj dožinkový predmet zo slamy.
V minulosti symbol Vianoc, predchodca vianočného stromčeka. Zhotovoval sa z najkrajších klasov, respektíve z posledného požatého obilia. Na niektorých miestach Slovenska sa ako symbol úrody robil už na dožinky, posväcoval sa 15. augusta v kostole a na Štedrý deň sa zavesil nad stôl. Z posledného snopu ho zhotovovali pred Štedrým dňom. Najčastejšie do zemiaka zapichovali klásky, ktoré ozdobovali farebnými papierikmi (pavúk, kvočka). Po Troch kráľoch zrnká zo slameného stromčeka vkladali medzi siatiny, používali ho proti búrke, prípadne si ho ponechali až do dožiniek (muší raj). Do 70. rokov 20. storočia sa slamený stromček uchoval ako vianočný symbol na severovýchodnom Slovensku (najmä u Rusínov).
Materiál: