škridlica

škridlica
(škridla) – hladká alebo drážkovaná ohňovzdorná tvarovka obdĺžnikového tvaru z pálenej hliny používaná ako strechová krytina.
V ľudovom staviteľstve na Slovensku sa začala širšie používať až od polovice 19. storočia, predovšetkým v oblastiach s rozvinutým tehliarstvom. Vyrábajú sa škridlice so segmentovým zakončením spodnej časti (bobrovka) a škridlice s pozdĺžnou drážkou (falcovka). Archaickým typom je krytina pozostávajúca z korýtok – užších mníchov a širších mníšok. Mníšky ležia tesne vedľa seba a špáry medzi nimi sa prekrývajú mníchmi. Ak sú mních a mníška vypálené v jednom kuse, vzniká esovka. Pokrývaním striech škridlicou sa profesionálne zaoberajú špecializovaní stavební remeselníci.
Materiál:
Remeselná skupina: