sklenárstvo

sklenárstvo
– predaj a vsádzanie importovaného skla do oblokov a nábytku.
Ako remeslo sa sformovalo v stredovekých mestách v 15. - 16. storočí v súvislosti so začiatkami sklárstva na našom území. V architektúre vyšších spoločenských vrstiev sa okná dovtedy zasklievali malými sklenými terčami (tzv. pupkové sklo), vzájomne spojenými do olovenej kostry. Sklenári vsádzali sklo aj do skríň, vyrábali zrkadlá. Najstarší sklenársky cech je známy z Kremnice (1579), v 17. storočí boli samostatné cechy v Banskej Štiavnici (najstarší štatút z roku 1622), v Bratislave, Modre, Gelnici, Košiciach. Začiatkom 19. storočia pôsobili sklenári vo všetkých mestách a mestečkách Slovenska. Patrónom sklenárstva bol sv. Serapion. Zasklievanie okien na vidieku obstarávali podomoví obchodníci so sklom (oknárstvo).
Technika výroby:
brúsenie dreva