sivý mramor

sivý mramor
Vzniká z pomerne čistého vápenca v metamorfných aureolách vyvretých hornín , najmä v blízkosti granitových intrúzií- prudkého prieniky vyvretej horniny do staršej horniny.
Je to kryštalická hornina s kryštálmi kalcitu, ktoré zapadajú do seba a vytvárajú svetlú a mäkkú horninu. Obsahuje aj malé množstvá wollastonitu, brucitu, tremolitu, serpentinitu alebo diopsidu.
Material:
Literatúra: