sivý kremenec

sivý kremenec
Dobre vytriedená stredozrnná hornina kryštalického vzhľadu Ako všetky kremence ( ortokvarcity) aj sivý kremenec aj táto hornina je v podstate pieskovec, ktorý obsahuje vyše 95% kremeňa.
Je zložená takmer úplne z kremeňa a spojená kremitým tmelom. Ďalšie minerály vrátene živca a úlomkov hornín sú niekedy viditeľné lupou. Jeho identifikáciu uľahčuje náhodná prítomnosť fosílií. Aj viaceré textúrne znaky, ako vrstevnatosť a krížové, alebo gradačné zvrstvenie. Sediment, ktorý vznikol na morskom dne i v sladkovodnom prostredí.
Material: