šindeľ

šindeľ
– doštička obdĺžnikového tvaru vyrobená z mäkkého ihličnatého dreva, určená na pokrývanie striech.

Šindeľ je dlhý 40 – 60 cm, široký 8 – 15 cm, s jednou hrubšou pozdĺžnou stranou (hrúbka 3 – 5 cm) so žliabkom. Pritĺka sa vo vodorovných radoch na latenie upevnené na krokvách krovu tak, že sa do jeho žliabku zasunie užšia pozdĺžna strana susedného šindľa.

Na Slovensku sa šindle všeobecne používali od raného feudalizmu ako krytina na dedinách, feudálnych sídlach i v mestách. Od 19. storočia ustupovali pre časté požiare.

Z centier šindliarstva sa šindle rozvážali na vozoch i pltiach aj mimo územia Slovenska. Mnohé dediny ich odovzdávali zemepánovi ako súčasť svojich feudálnych záväzkov, prípadne pokút (cintorín). Šindle sa postupne nahradzovali inými druhmi krytiny, dnes sa používajú predovšetkým pri rekonštrukcii kultúrnych pamiatok.