sieť

sieť
– plošná textília.

Vzniká vzájomným prekrížením nití, ktoré sú v mieste prekríženia pevne spojené uzlom a tým vytvoria očká rôznej veľkosti. Slúžila ako nástroj na lov rýb, hustejšie siete z  bavlnených alebo vlnených nití sa používali aj na viazanie šatiek či textilných prikrývok.

Materiál: