sedlárstvo

sedlárstvo
- remeselná výroba sediel na kone, sedadiel a čalúnenia do kočov, bričiek a iných dopravných prostriedkov, puzdier na tašky a ďalších drobnejších výrobkov.

Výroba sediel je temer taká stará ako jazda na koňoch, vo forme remeselnej výroby ju na Slovensko priniesli nemeckí kolonisti. Sedlárske cechy vznikali od 16. storočia (najstarší v Rimavskej Sobote roku 1516). Celkove je známych 17 sedlárskych cechov, ale len 4 boli samostatné (Banská Bystrica, Kežmarok, Prešov, Košice). Roku 1828 bolo v Bratislave 10, v Rimavskej Sobote 9 a v Prešove 8 sedlárskych dielní. Boli to najvýznamnejšie strediská sedlárstva. Roku 1890 bolo najviac sedlárskych dielní v Nitrianskej župe (49), potom v Bratislavskej (30), Trenčianskej (23), Komárňanskej (13) a Spišskej župe (11). V Bratislave bolo 8 dielní, v Banskej Štiavnici 5. Zručnými sedlármi boli aj habáni na západnom Slovensku. Drevené kostry sediel dodávali sedlárom zväčša domáci výrobcovia dreveného náradia. Mnohé sedlárske dielne vydržiaval vo vlastnej réžii aj vojenský erár.

Patrónom sedlárstva je sv. Juraj sediaci na koni.