sánky

sánky
(krne, krivule) – ľahké sane ťahané človekom.
Používali sa na dopravu menších nákladov na kratšie vzdialenosti (krmivo pre dobytok, palivové drevo, voda zo studne, bielizeň pri praní na potoku, nákupy a pod.). Voziť sa a spúšťať na malých saniach (sanočky, posedničky, lengerke, ródle) patrilo k obľúbeným zábavám detí.