sane

sane
– bezkolesový dopravný prostriedok pohybujúci sa kĺzaním.

Rozšírené boli v horských i nížinných oblastiach Slovenska. Patrili k tradičnej súčasti vybavenia roľníckych hospodárstiev. Používali sa pri vyvážaní hnoja, na dopravu krmiva, pri ťažbe dreva, uhlia, železnej rudy a najmä v zárobkovom povozníctve. Pred vybudovaním železničnej a autobusovej siete sa nimi v zimnom období zabezpečovala i doprava osôb (návšteva mesta, lekára, jarmoky, trhy, svadba, pohreb).

Základný typ predstavujú jednodielne holé sane pozostávajúce z 2 rovnobežných saníc, v prednej časti oblúkovite vykresaných smerom nahor (pysky). V nich boli zapustené 2 oporné stĺpiky (stramy), na ktoré bol upevnený oplen (nasad), spájajúci sanice a tvoriaci nosnú funkciu saní. Na oje, upevnené v prednej časti saní, sa podľa druhu záprahových zvierat pripínal konský postroj alebo jarmo. Spodná časť saníc sa chránila podbitím drevom alebo železným ráfom (kovový pás). Vrchná časť saní sa upravovala podľa druhu nákladu. Holé sane sa používali na zvážanie dlhého dreva, pridaním drevených bočníc sa sane prispôsobovali na vyvážanie hnoja, kamenia, piesku alebo iných nákladov. Keď sa prevážali drobnejšie náklady, do rebrín sa vkladala prútená košina alebo drevené bočnice.

Druhý typ predstavujú dvojdielne sane, pozostávajúce zo základnej časti, ku ktorej sa pridali vlačuhy. Používali sa predovšetkým na dopravu dreva (niekedy pridaním rebrín) a maštaľného hnoja (s drevenými bočnicami).

Konštrukčná i funkčná variabilnosť sa odráža i v ľudových názvoch saní: holé sane, sane s klanicami, zvlač na hnoj, vlečniak, korbové sane, furmanské sane, hnojové sane, zvážkové sane, krne, kurty, gnatky a iné.

Na zvážanie sena zo strmých, ťažko prístupných pozemkov sa používali letné sane. Najstaršie boli zhotovené zo samorastlého dreva vo forme rovnobežných saníc – krivule, liehy, slač, smyk, vlačuha, ktoré sa dopravovali aj pomocou ľudskej sily. V podtatranských obciach Spiša, na okolí Demänovej a Brezna sa vyskytovali zrubové prenosné bačovské koliby, postavené na silných brvnách, formou i funkciou podobné saniam.

Sane vyrábali a o ich údržbu sa starali sami roľníci, zvyčajne v zimnom období. Kované časti zhotovovali kováči. Na výrobu saní sa vyberalo ťažšie, masívnejšie drevo (jaseň, hrab, buk). Na leto sa sane uskladňovali rozložené na jednotlivé časti v podstreší domov alebo hospodárskych budov, kde boli chránené pred nepriaznivým počasím.