šamot

šamot
– jemne rozomletý vypálený íl, ktorý sa pridáva do plastických hmôt ako ostrivo.
Na prípravu šamotu možno použiť akékoľvek íly alebo kaolíny, ktoré sa vyznačujú určitou čistotou a žiaruvzdornosťou.
Materiál:
Popis spracovania:
Príprava šamotu prebieha tak, že žiaruvzdorný íl alebo kaolín sa vypáli do slinutia a takto vzniknutý produkt sa potom pomelie na určitú jemnosť.