samopaš

samopaš
– voľné pasenie sa hospodárskych zvierat bez dozoru pastierov.

Celosezónna samopaš bola rozšírená v oblastiach Veľkej a Malej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier, Muránskej planiny a Čergova. Na jar zahnali nedojný dobytok do odľahlých lesov, kde ho ponechávali až do konca leta. Krátkodobá samopaš sa praktizovala v niektorých podhorských oblastiach, najmä kde sa nepestovalo ozimné obilie. Na jeseň vyháňali do polí ovce a mladý hovädzí dobytok a ponechávali ho vonku, až kým sa sám nevrátil do dediny. Tretiu formu samopaše predstavuje pasenie sa záprahového dobytka (volov a koní) cez noc a v dňoch pracovného pokoja počas letných prác. Po kolektivizácii poľnohospodárstva takmer všetky formy samopaše zanikli. Praktizovala sa iba pri pasení koní na východnom Slovensku do 70. rokov 20. storočia.