salašisko

salašisko
– miesto, kde stoja stavebné objekty salaša.
Podľa jednotlivých stavieb a druhov salaša sa takéto miesto nazýva aj kolibisko, košarisko, stadlisko, bačovisko a podobne. Pri výbere miesta na salašisko museli byť splnené viaceré podmienky (prístup ku komunikácii, blízkosť prameňa s pitnou vodou, orientácia na slnečnú stranu atď.), ktoré sa rešpektujú aj v družstevnom salašníctve. Na dávnejšiu polohu salašov poukazujú chotárne názvy, ako Salašisko, Salašky, Kolibisko, Bačovisko, Košariská, Košiare, Strungy.