sadra

sadra
– základná surovina na modely a formy v hrnčiarstve a keramickej výrobe.

Sadra je hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 • ½ H2O. Vyrába sa termickým rozkladom sadrovca pri 180 °C. Po zmiešaní s vodou dochádza k opätovnej hydratácii a vzniká žiarivo biela, pomerne pevná a tvrdá hmota, za 2 dni s pevnosťou v tlaku 5 MP a po totálnom vysušení za 7 dní 10 MPa. Má všestranné využitie v stavebníctve, pri drobných opravách v domácnosti, na inštalatérske práce, opravy omietok, pri výrobe kópií rôznych predmetov (zubné lekárstvo, umenie, hrnčiarstvo) atď. Na stavebné účely sa zo sadry vyrába sadrokartón a sadrovica, čo je sadrová priečka.

Podľa podmienok pri výrobe sadry a podľa prísad pri jej tuhnutím je možné získať celú škálu výsledných produktov s rôznou tvrdosťou, rýchlosťou tvrdnutia, farbou a podobne.

Existujú tri základné druhy sadry:
Druh                                    Začiatok tuhnutia               Čas tuhnutia                    Zmena objemu
1.A rýchlo tuhnúca                    2 min                                  15 min                                    +1 %
2.B normálne tuhnúca             6 min                                  30 min                                    +1 %
3.C pomaly tuhnúca               20 min                                  90 min                                    +1 %

Výroba: CaSO4 • 2H2O → CaSO4 • ½ H2O + 3/2 H2O

Hydratácia: CaSO4 • ½ H2O + 3/2 H2O → CaSO4 • 2H2O

Materiál: