ružový kremenec

ružový kremenec
Usadená hornina s vysokým obsahom kremeňa až 95%, ktorý tvorí zároveň pevný tmel.
Má charakteristickú dobre vytriedenú štruktúru horniny kryštalického vzhľadu. Fosílie sa vyskytujú zriedkavo.
Material: