ružový granodiorit

ružový granodiorit

-- hlbinná vyvrelina.

Granodiority sú najrozšírenejšie hlbinné vyvreliny a na zemskom povrchu, niekde tvoria masívy väčších rozmerov.  V Karpatoch na Slovensku sú podsatnou časťou všetkých hlbinných vyvrelín. Zložené sú prevažne z kremeňa, plagioklasu a draselného živca. Ich sfarbenie je ovplyvnené zložením tmavých častí -- biotitu i zeleného amfibolu. Grandiority, ktoré boli postihnuté mladšími tektonickými pochodmi, sú zbridlicovatené a nepravidelne popukané, takže sa hodia len na výrobu štrku na cesty a stavby.
Material:
Literatúra: