rukavice

rukavice
– súčasť odevu kryjúca prsty a zápästie.

V tradičnom odeve boli rukavice doplnkom mužského pracovného odevu, ženy ich nosili zriedka, iba pri ťažkej práci v zime. Boli jednoprstové (palčiaky) a zhotovovali sa jednoduchou tkacou technikou na drevenej forme, šitím z domáceho súkna, pletením na 4 ihliciach z doma spradenej ovčej vlny. Najdlhšie (do polovice 20. storočia) sa zachovali v horských oblastiach, kde sa používali najmä pri práci s drevom, pri furmančení.

V poverových predstavách boli rukavice symbolom bohatstva. V prosperitných magických úkonoch sa holou rukou nemali chytať predmety s magickou silou, napríklad zelený prút, ktorý roznášali pastieri v zimných obchôdzkach; na severnom Slovensku sa koláč kračún vyberal z pece len v rukaviciach.

Materiál: