rubáš

rubáš
(rubáč) – spodná časť ženského odevu.

Voľný dlhý kus látky zošitý jedným švom na strane, na pleciach pridržiavaný jedným šikmým ramienkom alebo dvomi ramienka – pruhmi. Je súčasťou ľudového kroja. Nosí sa pod rukávce alebo oplecko. Neskôr ho spojili s rukávcami do jedného kusa – do košele. Dodnes má drieková časť košele niekde názov dričok, stan.

Rubáš sa považuje za najarchaickejšiu súčasť odevu Slovanov.

Materiál: