rožok

rožok
(kozok) – jazýčkový signálny vzduchozvučný hudobný nástroj.
Telo nástroja je z kozieho rohu maximálnej dĺžky 15 cm. Na spodnej časti tela býva zvyčajne pri ústí k jazýčku navŕtaná dierka ovládaná palcom. Tým sa rozširujú zvukové danosti nástroja. Do špica rohu je zasadený plátkový jazýček z rohoviny hrubý okolo 7 mm a dlhý okolo 25 mm. Tvarovo je podobný piskoru gájd. Trojtónový signálny rad využívali pastieri drobných hospodárskych zvierat na komunikáciu s dedinou. Bol vďačnou zvukovou zábavkou v prostredí detí.