rováš

rováš

(rezka) – predmet na evidovanie rôznych údajov pomocou zárezov a vrúbkov.

Bola to zväčša drevená palička alebo doštička slúžiaca negramotným vrstvám obyčajne pri vyberaní feudálnych dávok, pri organizovaní obecných povinností, ale aj v ďalších oblastiach hospodárskeho života. Vyskytovali sa dva typy rovášov:

a) jednoduché používali napríklad richtári pri značení výkonu obecných služieb a pastieri ako súpisku počtu dobytka,

b) dvojité (zložené) vznikali rozštiepením palice na dve do seba zapadajúce časti; používali ich zmluvné stránky, pričom každá z nich držala polovicu rováša u seba.

Zárezy vychádzali z rímskych čísel a boli dopĺňané rôznymi formami vlastníckych znakov. Platné boli iba záznamy (zárezy) na oboch častiach rováša. Zložené rováše sa používali pri vyberaní feudálnych dávok, pričom polovica rováša zostávala u richtára alebo rovášnika (voleného obecného funkcionára), druhá u poddaného. Podobné rováše sa používali aj na salašoch, v krčmách a obchodoch, pokiaľ bolo zvykom kupovať na dlh. S rozšírením gramotnosti rováše stratili opodstatnenie. Dodnes prežívajú v úsloviach „Máš to na rováši “, „Pripíš si to na rováš“ vo význame mať nevyrovnanú, vymáhateľnú podlžnosť.

Ďalším významom rováša je označenie jednotlivých zárezov na rezke. Rovášom sa nazýva aj ozdobná rezbárska technika (vruborez).