riečica

riečica
– náčinie na osievanie s veľkými otvormi v dne.

Okrúhly alebo štvorcový rám riečice (nazývaný lub) s priemerom 25 – 60 cm (väčším ako na site) bol zo smrekového alebo z jedľového lubu. Dná riečic zhotovovali pletením z lubov (riečica nazývaná pleták), zo železného alebo z mosadzného drôtu alebo tkaním z tenkých lubov – ličiek (riečica nazývaná rešeto, ličienka). Riečice sa používali na čistenie strukovín (hrachová a fazuľová riečica) preosievaním (cúdením), úhrabková riečica slúžila na oddeľovanie pliev z úhrabkov pri mlátení obilia, úľová riečica sa kládla do spodnej časti úľa, hustejšie riečice umožňovali odstraňovať prach z hrubšej múky, krúp, sečky, ovsa a pod.

V murárstve sa používajú 4-hranné riečice s drôtenými dnami rôznej hustoty na preosievanie piesku, štrku a pod. Výrobou riečic sa zaoberalo riečičiarstvo (sitárstvo).

Riečica s okrúhlym lubom sa podobne ako sito používala pri niektorých veštbách.

Fotogaléria:
Materiál: