remeselnícky patrón

remeselnícky patrón

– svätec, ktorý v súlade s náboženskými predstavami o cirkevnom spoločenstve ochraňoval príslušné remeslo.

Tradície remeselníckych patrónov kresťanskej Európy majú svoje začiatky v Rímskej ríši, kde jednotlivé remeslá boli pod ochranou božstiev. Dôvod na prijatie za patróna určitého remesla poskytli príhody zo života významných osobností kresťanskej histórie, ich osobné vlastnosti alebo nástroje a remeselnícke výrobky, s ktorými podľa legiend prišli do styku tak, že to ovplyvnilo ich život alebo mučenícku smrť. Niektorí svätci boli patrónmi aj dvoch-troch remesiel (napríklad sv. Peter hodinárov a zámočníkov; sv. Katarína kníhtlačiarov, povozníkov a kolárov; sv. Ján Krstiteľ krajčírov a kožušníkov; sv. Lukáš maliarov, medovnikárov a mäsiarov; sv. Štefan, prvý mučeník, tehliarov, murárov, kamenárov). Jednotliví svätci boli patrónmi týchto remesiel: sv. Agáta kovolejárstva, sv. Alžbeta pekárstva, sv. Anna povrazníctva, sv. Anton (zobrazený s krížom tvaru T a so žobráckym zvoncom v ruke) maliarstva izieb, sv. Atanázia tkáčstva, sv. Benno a sv. Maurícius rybárstva, sv. Bartolomej garbiarstva, sv. Bonifác (apoštol Nemcov, držiaci v rukách mečom prepichnutú knihu) kníhkupectva, sv. Dorota záhradníctva, sv. Elígius kováčstva a zlatníctva, sv. Erazmus tokárstva, sv. Eulogius kotlárstva, sv. Florián kominárstva, pivovarníctva, hasičov a hrnčiarstva, sv. Gothard hrnčiarstva, sv. Jakub väčší klobučníctva, sv. Jakub menší valchárstva a farbiarstva súkna, sv. Ján Krstiteľ kožušníctva a krajčírstva, sv. Jozef tesárstva, sv. Juraj sedlárstva, sv. Karol Veľký cinárstva, sv. Katarína z Alexandrie kolárstva, kníhtlačiarstva a povozníctva, sv. Kozma a Damián lekárnictva (lekáreň), sv. Kristína mlynárstva, sv. Krišpín ševcovstva a čižmárstva, sv. Ludvík (francúzsky kráľ držiaci v ruke ľaliovú barlu s tŕňovou korunou) knihárstva, sv. Lukáš, evanjelista, umeleckého maliarstva, mäsiarstva a medovnikárstva, sv. Magdaléna hrebenárstva, sv. Mária di Monte sviečkarstva a mlynárstva, sv. Mária, matka, medovnikárstva, sv. Martin súkenníctva, sv. Matej mäsiarstva, sv. Mikuláš obchodu, sv. Móric nožiarstva, sv. Peter zámočníctva a hodinárstva, sv. Rafael, archanjel, pokrývačstva, sv. Rochus stolárstva a debnárstva, sv. Serapion sklenárstva, sv. Severus súkenníctva, sv. Šimon farbiarstva, sv. Štefan murárstva, kamenárstva a tehliarstva, sv. Tomáš furmanstva a murárstva, sv. Urban vinohradníctva a krčmárov, sv. Viliam klampiarstva. Remeselnícki patróni sa často zobrazovali na cechových zástavách.

Remeselná skupina: