remenárstvo

remenárstvo
– remeselná špecializácia zaoberajúca sa výrobou remeňov, popruhov, konských postrojov, hnacích remeníc transmisií vodných kolies i parných motorov.

Remenárska výroba si vyžadovala poznatky o vlastnostiach jednotlivých koží a o ich vhodnosti na dané použitie i technické vedomosti a zručnosti potrebné na zhotovovanie jednotlivých výrobkov.

Z drobných remenárskych výrobkov, ktoré slúžili roľníckemu obyvateľstvu, treba spomenúť návlaky, čiže remene do krpcov, a ozdobné remene na haleny a širice. Veľký sortiment remenárskych výrobkov umožňoval uplatnenie tohto remesla najmä tam, kde bolo vo zvýšenej miere potrebné povozníctvo, teda v blízkosti baní, hút a tam, kde sa intenzívne ťažilo drevo a prosperoval obchod. Remenári robili vybavenie pre záprah a potreby furmanov (štverne, uzdy, popruhy, chomúty, ohlávky, opraty, strmene, biče, korbáče), ale aj remene na rôzne účely. K vybaveniu furmanov patrili aj rôzne tašky a opasky, ktoré chránili telo a boli bezpečnou skrýšou peňazí. Na sklonku jestvovania niektorých remenárskych dielní, keď sa sortiment produkovaných výrobkov postupne obmedzoval, stali sa tašky (sedliacke a vandrovnícke tanistry a pod.) a opasky (pre haviarov, sedliacke pásy, remene do nohavíc, opasky na peniaze) jednou z významných výrobných náplní remenárov.

Na vzhľad remenárskych opaskov malo vplyv možno i niekdajšie samostatné výrobné odvetvie – opaskárstvo, ktoré sa zaoberalo predovšetkým zhotovovaním kovových častí pásov pre zámožnejšie vrstvy obyvateľstva a pôsobilo len vo väčších mestách. Zrejme vplyvom módy sa toto remeslo postupne preorientovalo na postriebrovanie a pozlacovanie drobných kovových predmetov, gombíkov a rôznych ozdôb na konské postroje. Práve tieto kovové ozdoby začali neskôr remenári používať aj na kožené kapsy a opasky a neskôr si našli miesto aj v ľudovej kultúre.