ražná slama

ražná slama
(žitná slama) – vymlátené steblá raže siatej (lat. Secale cereale), obilniny z čeľade lipnicovitých, nazývanej aj žito.

Na území Slovenska sa raž pestovala už pred príchodom Slovanov. Je to ozimina, nenáročná na pôdu.

Najvhodnejšia na ďalšie spracovanie je ručne vymlátená slama – na pletenie slameníc, úľov, zásobníc, ale i obradových vianočných predmetov (slamených stromčekov, odvisačiek, koľand, majikov, carstiev) alebo dožinkových predmetov – symbolov úrody. Tieto predmety sa však zhotovovali z najkrajších klasov alebo z posledného požatého obilia.

Materiál: