rajtár

stroj na čistenie vymláteného obilia viatím.
Jeho mechanickým základom bol lopatkový ventilátor poháňaný ručne, pomocou kľuky. Rajtáre patria k prvým strojom továrenskej proveniencie, ktoré prenikli do žatevno-mlatobných prác. Ich zavedenie nebolo na celom území Slovenska jednotné. Ako prvé sa objavili v posledných desaťročiach 19. storočia na západnom a juhozápadnom Slovensku ako import z Rakúska a Moravy. Často slúžili za vzor miestnym remeselníkom, ktorí ich začali vyrábať a odpredávať záujemcom z blízkeho okolia. Po prvej svetovej vojne boli známe už na celom území Slovenska. Rajtáre boli ľahko prenosné a veľmi rýchlo začali nahrádzať tradičné techniky čistenia obilia. Veľakrát sa stali spoločnou investíciou viacerých roľníkov. Ústup rajtárov z mlatobných prác spôsobili až strojové mláťačky s vlastnými čističkami.o mechanickým základom bol lopatkový ventilátor poháňaný ručne, pomocou kľuky. Rajtáre patria k prvým strojom továrenskej proveniencie, ktoré prenikli do žatevno-mlatobných prác. Ich zavedenie nebolo na celom území Slovenska jednotné. Ako prvé sa objavili v posledných desaťročiach 19. storočia na západnom a juhozápadnom Slovensku ako import z Rakúska a Moravy. Často slúžili za vzor miestnym remeselníkom, ktorí ich začali vyrábať a odpredávať záujemcom z blízkeho okolia. Po prvej svetovej vojne boli známe už na celom území Slovenska. Rajtáre boli ľahko prenosné a veľmi rýchlo začali nahrádzať tradičné techniky čistenia obilia. Veľakrát sa stali spoločnou investíciou viacerých roľníkov. Ústup rajtárov z mlatobných prác spôsobili až strojové mláťačky s vlastnými čističkam
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, kov
Tematika:
poľnohospodárstvo